Personvernerklæring for Kragerøparken AS

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Kragerøparken AS, lokalisert i Kjølebrøndsveien 210, Sannidal, samler inn og bruker personopplysninger. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre kunder, samarbeidspartnere og besøkende. Dersom du har spørsmål eller ønsker innsyn i de opplysningene vi har om deg, vennligst kontakt oss på

[email protected]

eller ring oss på 90024449.

1. Formålet med behandling av personopplysninger

1.1 Kontaktskjema:

Vi samler inn personopplysninger gjennom kontaktskjema for å kunne kommunisere effektivt med deg som kunde, samarbeidspartner eller interessent. Informasjonen brukes til å identifisere dine behov, opprette tilbud og organisere møter.

1.2 Nyhetsbrev og SMS:

Når du samtykker til å motta nyhetsbrev og SMS fra oss, bruker vi din e-postadresse og telefonnummer til dette formålet. Vi analyserer åpningsrater og interaksjon for å tilpasse innholdet til våre følgere. Ditt samtykke til nyhetsbrev og SMS kan når som helst trekkes tilbake.

2. Hvordan vi samler inn personopplysninger

Vi innhenter personopplysninger som navn, telefonnummer og e-postadresse gjennom direkte interaksjoner med deg, som ved utfylling av kontaktskjema på vår nettside, påmelding til nyhetsbrev, eller når du kontakter oss direkte. All innsamling av personopplysninger baserer seg på ditt samtykke.

3. Hvem som har tilgang til dataene

Kun autorisert personell hos Kragerøparken AS har tilgang til personopplysningene. Vi deler ikke dine opplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av når dette er nødvendig for å levere tjenester du har bedt om, eller ved lovkrav.

4. Hvor lenge lagrer vi data?

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for de formål de er samlet inn for. For kunder lagres informasjonen så lenge kundeforholdet vedvarer. For mottakere av nyhetsbrev lagres opplysningene til du melder deg av eller ikke lenger engasjerer deg i våre utsendelser.

5. Din rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å be om innsyn i, retting eller sletting av personopplysninger vi har om deg. Du kan også når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, vennligst ta kontakt med oss.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen for å reflektere eventuelle endringer i vår praksis eller for å følge ny lovgivning.

Kontaktinformasjon

Kragerøparken AS

Kjølebrøndsveien 210, Sannidal

Telefon: 90024449

E-post:

[email protected]

Din tillit er viktig for oss, og vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine.